ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครผลงานประเภทชุมชน บุคคลและกลุ่มเยาวชน
 •     สถาบันลูกโลกสีเขียว ได้จัดการพิจารณา "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ขึ้นเป็นครั้งที่ 20 ในหัวข้อ " วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า" เพื่อยกย่องเชิดชู ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจแก่บุคคลและกลุ่มบุคคลที่ทำความดีเพื่อสังคม จึงมีความประสงค์รับสมัครผลงานประเภทชุมชน บุคคลและกลุ่มเยาวชน ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สถาบันลูกโลกสีเขียว ชั้น 5 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 555 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส่วนผลงานประเภทงานเขียน ความเรียงเยาวชนและสื่อมวลชน เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02 537 2146, 02 537 1993
 • หน่วยงาน    สถาบันลูกโลกสีเขียว ชั้น 5 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 555 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 • วันที่ประกาศ   16/10/2561
 • หมดเขต    31/12/2561
 • อ่าน   142
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294