ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 •     ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครสรรหาและะเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 24 อัตรา ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา และประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ) จำนวน 5 ตำแหน่ง 22 อัตรา รวมทั้งสิ้น 18 ตำแหน่ง 57 อัตรา ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 และได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะฯ ในวันเสาร์ที่ 15 และวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 ตามลำดับไปแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในเว็บ www.chiangmaipao.go.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5399 8333 ต่อ 233
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/10/2561
 • หมดเขต    //2561
 • อ่าน   272
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294