ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 ตำแหน่ง
 •     ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 ตำแหน่ง ได้แก่ 1. เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพ จำนวน 5 อัตรา 2.เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา 3.เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานตลาด/คลังเมล็ดพันธุ์ จำนวน 1 อัตรา 4.เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคารสำนักงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5311 4062
 • หน่วยงาน    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/10/2561
 • หมดเขต    22/10/2561
 • อ่าน   297
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294