ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงาน
 •     ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงาน จำนวน 10 ตำแหน่ง รวม 21 ได้แก่ 1.ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 5 อัตรา , 2. ตำแหน่งพยาบาลประจำการ จำนวน 5 อัตรา , 3.ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา ,4.ตำแหน่ง นักบัญชีบริหาร จำนวน 1 อัตรา ,5.ตำแหน่งนักวิเคราะห์การเงิน จำนวน 1 อัตรา ,6.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี (หน่วยวิจัยทางคลินิก) จำนวน 1 อัตรา , 7.ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 3 อัตรา , 8.ตำแหน่งแม่บ้านประจำห้องคลอด จำนวน 1 อัตรา , 9.ตำแหน่งพนักงานรับส่งผู้ป่วย จำนวน 1 อัตรา , 10.ตำแหน่งพนักงานเก็บเงินลานจอดรถ จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ แผนกทรัพยากรมนุษย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นใต้ดิน อาคารศรีพัฒน์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5393 6503
 • หน่วยงาน   
 • วันที่ประกาศ   27/10/2561
 • หมดเขต    29/10/2561
 • อ่าน   163
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294