ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(ทดสอบเสียง) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน
 •     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ(สอบปฏิบัติ)และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบข้อเขียน) ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ทางเว็บไซต์ http://region3.prd.go.th และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
 • หน่วยงาน   
 • วันที่ประกาศ   04/11/2561
 • หมดเขต    //2561
 • อ่าน   94
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294