ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครคนสวน
 •     ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 รับสมัครคนสวน จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานธุรการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานภูมิภาค ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5324 5361-2 ต่อ 111
 • หน่วยงาน    ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/11/2561
 • หมดเขต    12/11/2561
 • อ่าน   97
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294