ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
 •     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 มีความประสงค์จะรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้แก่ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลโครงการ ตารางฝึกอบรม และการสมัครเข้าอบรมโดยสแกน QR code เข้าดูรายละเอียดได้ที่ทางเว็บไซต์ http://training.prd.go.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 09 2246 8495 ,09 2246 8496 , 02618 2323 ต่อ 4104,4305,4307
 • หน่วยงาน    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เลขที่ 49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/11/2561
 • หมดเขต    //2561
 • อ่าน   111
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294