ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี นครนายก ระยอง นครราชสีมา ยโสธร สุรินทร์ อำนาจเจริญ นครพนม มหาสารคาม เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน พิจิตร ชุมพร ระนอง และยะลา รวม 17
 •     ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี นครนายก ระยอง นครราชสีมา ยโสธร สุรินทร์ อำนาจเจริญ นครพนม มหาสารคาม เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน พิจิตร ชุมพร ระนอง และยะลา รวม 17 ศาล ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ห้องธุรการ ชั้น 3 เลขที่ 242 ถ.แก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2561 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5392 1921
 • หน่วยงาน    ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/11/2561
 • หมดเขต    18/12/2561
 • อ่าน   220
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294