ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงาน
 •     ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงาน จำนวน 9 ตำแหน่ง รวม 14 อัตรา ได้แก่ 1.ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 4 อัตรา , 2. ตำแหน่งพยาบาลประจำการ จำนวน 1 อัตรา , 3.ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา , 4.ตำแหน่งนักบัญชีบริหาร จำนวน 1 อัตรา , 5.ตำแหน่งนักวิเคราะห์การเงิน จำนวน 1 อัตรา , 6.ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 2 อัตรา , 7.ตำแหน่งแม่บ้านประจำห้องคลอด จำนวน 1 อัตรา , 8.ตำแหน่งพนักงานรับส่งผู้ป่วย จำนวน 1 อัตรา , 10.ตำแหน่งพนักงานเก็บเงินลานจอดรถ จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ แผนกทรัพยากรมนุษย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นใต้ดิน อาคารศรีพัฒน์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5393 6503
 • หน่วยงาน    ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/11/2561
 • หมดเขต    23/11/2561
 • อ่าน   281
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294