ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา
 •     สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ,ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พื้นที่ปกติ จำนวน 1 อัตรา ,ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประจำศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ครู ศศช.) จำนวน 3 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2562 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5312 1177, 0 5312 1181
 • หน่วยงาน    สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/05/2562
 • หมดเขต    09/05/2562
 • อ่าน   311
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294