ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 •     ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ต.บ่อแก้ว อ.เมือง จ.ลำปาง รับสมัครระหว่างวันที่ 2-24 พฤษภาคม 2562 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5423 0855 ต่อ 11
 • หน่วยงาน    ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ต.บ่อแก้ว อ.เมือง จ.ลำปาง
 • วันที่ประกาศ   08/05/2562
 • หมดเขต    24/05/2562
 • อ่าน   129
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294