ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา
 •     โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ มีความประสงค์จะรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ อาคารฝางพัฒนาคาร (อาคาร 5) ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 9-16 พฤษภาคม 2562 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5334 6741
 • หน่วยงาน    โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/05/2562
 • หมดเขต    16/05/2562
 • อ่าน   90
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294