ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่2)
 •     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่2) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ. พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 และสมัครที่ https://graduate.mahidol.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 2441 4125 ต่อ 130-135
 • หน่วยงาน    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ. พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 • วันที่ประกาศ   13/05/2562
 • หมดเขต    17/05/2562
 • อ่าน   74
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294