ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • ขยายเวลารับสมัครบุคคล เพื่อสอบคักเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานงานปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะขยายเวลารับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานงานปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย หรือ Download ใบสมัครที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5394 3661-3
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/05/2562
 • หมดเขต    17/06/2562
 • อ่าน   324
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294