ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 21 อัตรา
 •     ศาลจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 21 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทศาลจังหวัดเชียงใหม่ อาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5311 2544 ,0 5311 2500 ต่อ 200
 • หน่วยงาน    ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา อ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/06/2562
 • หมดเขต    18/06/2562
 • อ่าน   346
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294