ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อรับย้ายหรือรับโอน ข้าราชการพลเรือนอุดมศึกษา
 •     คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อรับย้ายหรือรับโอน ข้าราชการพลเรือนอุดมศึกษา ตำแหน่งกิจการนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2550 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจำนวนหนึ่งตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ตั้งแต่ 5 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2550 สนใจสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5322-2285, 0-5322-1678 ต่อ 1103,1104
 • หน่วยงาน    คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/06/2550
 • หมดเขต    27/06/2550
 • อ่าน   1149
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294