ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • วิทยาลัยการอาชีพฝางรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูจ้างสอนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 •     วิทยาลัยการอาชีพฝางรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูจ้างสอนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หนึ่งอัตรา กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2550
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยการอาชีพฝาง
 • วันที่ประกาศ   23/06/2550
 • หมดเขต    03/07/2550
 • อ่าน   1000
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294