ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • คณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย
 •     คณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตรจำนวนหนึ่ง อัตรา ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่งานบริการและงานธุรการ สำนักเลขานุการ คณะเศรษฐศาตร์ ตั้งแต่บัดนี้ – 28 กันยายน 2550
 • หน่วยงาน    คณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/06/2550
 • หมดเขต    28/09/2550
 • อ่าน   1199
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294