ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฐานข้อมูลห้องสมุด
 •     องค์การสวนพฤษศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฐานข้อมูลห้องสมุด จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหาร สำนักอำนวยการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2551
 • หน่วยงาน    องค์การสวนพฤษศาสตร์
 • วันที่ประกาศ   27/10/2551
 • หมดเขต    06/11/2551
 • อ่าน   862
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294