ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
 •     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา เพื่อสังกัดภาควิชาภาษาไทย สาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือสมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/06/2550
 • หมดเขต    03/08/2550
 • อ่าน   1028
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294