ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครลูกจ้าชั่วคราวเงินรายได้ มหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการภารโรง
 •     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้าชั่วคราวเงินรายได้ มหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ สำนักเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551
 • หน่วยงาน    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/11/2551
 • หมดเขต    19/11/2551
 • อ่าน   856
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294