ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคล คุณวุฒิปริญญาโทวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต
 •     บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคล คุณวุฒิปริญญาโทวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยต้องสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือระบบเทคโนโลยีสารเทศ ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551
 • หน่วยงาน    บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • วันที่ประกาศ   10/11/2551
 • หมดเขต    20/11/2551
 • อ่าน   842
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294