ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานรายเดือน
 •     สถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานรายเดือน ของสถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 10 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งพยาบาลประจำการ จำนวน 9 อัตรา และพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอสมัครได้ที่ แผนกทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบริหารจัดการ สถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคารศรีพัฒน์ ชั้นใต้ดิน ต้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2551 เวลา 13.00 - 16.00 น.
 • หน่วยงาน    สถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/12/2551
 • หมดเขต    04/12/2551
 • อ่าน   731
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294