ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง รวม 4 อัตรา
 •     สถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง รวม 4 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งแม่บ้านประจำหอผู้ป่วยหนัก จำนวน 4 อัตรา เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป ผู้สนใจสมัครได้ที่ แผนกทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบริหารจัดการ สถานบริการสุขภาพพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2551 ระหว่างเวลา 13.00 ถึง 16.00 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ
 • หน่วยงาน    สถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/12/2551
 • หมดเขต    12/12/2551
 • อ่าน   866
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294