ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคล
 •     บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคล คุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่ง พนักงานระดับ 4 บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2551
 • หน่วยงาน    บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • วันที่ประกาศ   02/12/2551
 • หมดเขต    24/12/2551
 • อ่าน   903
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294