ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 •     โรงพยาบาลแม่ทา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสมัครได้ที่ งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทา อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2551
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลแม่ทา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   02/12/2551
 • หมดเขต    12/12/2551
 • อ่าน   959
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294