ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • บริษัทเชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์จำกัด มหาชน ในนามโรงพยาบาลลานนา รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อมาปฏิบัติงาน
 •     บริษัทเชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์จำกัด มหาชน ในนามโรงพยาบาลลานนา รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อมาปฏิบัติงานในตำแหน่ง ดังนี้ Marketing manager วิสัญญีพยาบาล พยาบาลประจำการ เภสัชกร สำนักงานผู้ช่วย NA เจ้าหน้าที่เปล เจ้าหน้าที่CSSD เจ้าหน้าที่ทันตกรรม เจ้าหน้าที่เภสัชกรรม ผู้ช่วยรังสีเทคนิค เจ้าหน้าที่ความสะอาด เจ้าหน้าที่ยานยนต์ เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์(ล่ามภาษาญี่ปุ่น) เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ติดต่อด้วยตนเองหรือส่งหลักฐานมาที่แผนกบุคคล-ธุรการ โรงพยาบาลลานนา 1 ถนนสุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร 053 999777 ต่อ123,1839 ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550
 • หน่วยงาน    บริษัทเชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์จำกัด มหาชน
 • วันที่ประกาศ   23/06/2550
 • หมดเขต    30/06/2550
 • อ่าน   1057
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294