ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ รับสมัครย้ายหรือโอนข้าราชการพลเรือนหลายอัตรา
 •     คณะทันตแพทยศาสตร์ รับสมัครย้ายหรือโอนข้าราชการพลเรือนในสถานอุดมศึกษาจำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งพยาบาลระดับ 6 ตำแหน่งพยาบาลระดับ3 ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 3 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ หน่วยงานเจ้าหน้าที่บริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ คณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น จนถึง วันที่ 29 มิถุนายน 2550
 • หน่วยงาน    คณะทันตแพทยศาสตร์
 • วันที่ประกาศ   23/06/2550
 • หมดเขต    29/06/2550
 • อ่าน   1071
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294