ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวนหนึ่งอัตราเพื่อปฎิบัติงานในส่วนการคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล แม่สอยตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน2550 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอย
 • วันที่ประกาศ   23/06/2550
 • หมดเขต    26/06/2550
 • อ่าน   1268
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294