ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมภายใต้โครงการเพิ่มศักายภาพผู้ว่างงาน
 •     สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมภายใต้โครงการเพิ่มศักายภาพผู้ว่างงาน เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน (ต้นกล้าอาชีพ) รับจำนวน 25 คน ผู้สนใจติดต่อขอยื่นสมัครได้ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2552
 • หน่วยงาน    สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/07/2552
 • หมดเขต    07/08/2552
 • อ่าน   781
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294