ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ผู้สนใจติดต่อขอยืนเอกสารได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอำนวยโรงพยาบาลประสาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/07/2552
 • หมดเขต    22/07/2552
 • อ่าน   807
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294