ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 /2552
 •     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 /2552 ผู้สนใจติดต่อขอยื่นใบสมัครได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนนี้ ถึงวันที่ 4 กันยายน 2552 หรือทาง internet www.grad.cmu.ac.th
 • หน่วยงาน    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/07/2552
 • หมดเขต    04/09/2552
 • อ่าน   840
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294