ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหาร
 •     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหาร ผู้สนใจติดต่อขอยื่นใบสมัครได้ที่ หน่วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2552
 • หน่วยงาน    คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/08/2552
 • หมดเขต    07/08/2552
 • อ่าน   873
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294