ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงาน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสหุขภาพจขิต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รับสมัครงาน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นใบสมัครได้ที่ ฝายการเจ้าหน้าที่ ชชั้น 2 อาคารอุบลรัตนราชกัญชา โรงพยาบาลสวนปรุง ตั้งแต่บัดจี้ ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2552
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสหุขภาพจขิต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/08/2552
 • หมดเขต    14/08/2552
 • อ่าน   829
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294