ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคลากร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา
 •     โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ รับสมัครบุคลากร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นใบสมัครได้ที่ งานบุคลากรสำนนักงานผู้อำนวยการ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2552
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/08/2552
 • หมดเขต    21/08/2552
 • อ่าน   773
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294