ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครลูกจ้างโครงการ จำนวน 1 อัตรา
 •     องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ( อ.ส.พ.) ต.แม่แรม อ.แม่ริมเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างโครงการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลงานห้องปฏิบัติการในโครงการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้หระดับ และกล้วยไม้ โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้สนใจติดต่อขอญื่นใบสมัครได้ที่ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ( อ.ส.พ.) ต.แม่แรม อ.แม่ริมเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2552
 • หน่วยงาน    องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ( อ.ส.พ.) ต.แม่แรม อ.แม่ริมเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/08/2552
 • หมดเขต    14/08/2552
 • อ่าน   771
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294