ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครพยาบาลวิชาชีพเพื่อปฏิบัติงานล่วงหน้า
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพยาบาลวิชาชีพเพื่อปฏิบัติงานล่วงหน้า ผู้สนใจติดต่อขอยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • วันที่ประกาศ   11/08/2552
 • หมดเขต    //2552
 • อ่าน   773
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294