ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครพนักงานทั่วไป จำนวน 300 อัตรา
 •     บริษัท เอส พี ซี บิสสิเนส พาร์ทเนอร์ จำกัด รับสมัครพนักงานทั่วไป จำนวน 300 อัตรา เพื่อบรรจุทำงานในโรงงานฯ ตำแหน่งพนักงาน QC , พนักงานฝ่ายผลิตทั่วไป , และพนักงานฝ่ายผลิต ผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 053-582-407 ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
 • หน่วยงาน    บริษัท เอส พี ซี บิสสิเนส พาร์ทเนอร์ จำกัด
 • วันที่ประกาศ   11/08/2552
 • หมดเขต    //2552
 • อ่าน   830
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294