ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป
 •     โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2552
 • หน่วยงาน    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/08/2552
 • หมดเขต    25/08/2552
 • อ่าน   864
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294