ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • สอบราคาซื้ออาหารกลางวัน
 •     ศูนย์พัฒนาเด็กเลกตำบลหนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่ สอบราคาซื้ออาหารกลางวัน จำนวน 81 คน ราคากลาง คนละ 13 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง อบต.หนองควาย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2552
 • หน่วยงาน    สอบราคาซื้ออาหารกลางวัน
 • วันที่ประกาศ   25/11/2552
 • หมดเขต    04/12/2552
 • อ่าน   794
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294