ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ
 •     เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง , เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง พร้อมติดตั้ง , ขนาด ไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู 1 เครื่อง และขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู 2 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เทศบาลตำบลท่าศาลา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2552
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/11/2552
 • หมดเขต    15/12/2552
 • อ่าน   751
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294