ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้จัดการธุรกิจน้ำพุร้อนสันกำแพง เชียงใหม่
 •     ธุรกิจน้ำพุร้อนสันกำแพง อ.แม่ออน เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้จัดการธุรกิจน้ำพุร้อนสันกำแพง เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานธุรกิจน้ำพุร้อนสันกำแพง ตั้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2552 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-037101
 • หน่วยงาน    ธุรกิจน้ำพุร้อนสันกำแพง อ.แม่ออน เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/11/2552
 • หมดเขต    23/12/2552
 • อ่าน   811
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294