ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง
 •     สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี 1 อัตรา, ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ต.วัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2552
 • หน่วยงาน    สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/12/2552
 • หมดเขต    11/12/2552
 • อ่าน   842
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294