ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู 1 อัตรา
 •     เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2552
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/12/2552
 • หมดเขต    11/12/2552
 • อ่าน   751
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294