ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้นรุ่นที่ 133 จำนวน 60 รายวิชา
 •     วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้นรุ่นที่ 133 จำนวน 60 รายวิชา โดยจะเปิดเรียนในวันที่ 6 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2553 ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-5321-1592
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/12/2552
 • หมดเขต    2/01/2553
 • อ่าน   860
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294