ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
 •     ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,320 บาท วุฒิปริญญาโทสังคมศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานเลขานุการศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-3572 และ 0-5394-3592-3 ในวันและเวลาราชการ
 • หน่วยงาน    ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/08/2550
 • หมดเขต    -/-/2550
 • อ่าน   917
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294