ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครพนักงานหลายนำหน่ง หลายอัตรา
 •     ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ต.หายยา อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานหลายนำหน่ง หลายอัตรา ดังนี้ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย 1 อัตรา , พนักงานบัญชีต้นทุน 1 อัตรา , พนักงานครัว 2 อัตรา , พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา , พนักงานสวน 1 อัตรา , พนักงานฟ้อนรำ 10 อัตรา , พนักงานต้อนรับ 3 อัตรา , ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่านทรัพยากรบุคคล ขันโตกศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-2029933-5 ทุกวัน
 • หน่วยงาน    ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ต.หายยา อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/12/2552
 • หมดเขต    //2552
 • อ่าน   910
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294