ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรมวิชาโหราศาสตร์ไทย หลักสูตร 100 ชั่วโมง
 •     วัดพวกเปีย ต.หายยา อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรมวิชาโหราศาสตร์ไทย หลักสูตร 100 ชั่วโมง ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ วัดพวกเปีย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2552 จะเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2552- 28 มกราคม 2553
 • หน่วยงาน    วัดพวกเปีย ต.หายยา อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/12/2552
 • หมดเขต    20/12/2552
 • อ่าน   763
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294