ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 •     คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย เชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคิมพิวเตอร์ ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2552
 • หน่วยงาน    คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/12/2552
 • หมดเขต    30/12/2552
 • อ่าน   855
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294