ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนทหารกองหนุน ประเภทชายและหญิง
 •     กรมยุทธศึกษาทหารบก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนทหารกองหนุน ประเภทชายและหญิง เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2553 ระดับปริญญาตรี 67 อัตรา ปริญญโท 4 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่กองสนับสนุนหารฝึกศึกษา กรมยยุทธศึกษาทหารบก ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2552 หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 02-243-6124-6
 • หน่วยงาน    กรมยุทธศึกษาทหารบก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 • วันที่ประกาศ   16/12/2552
 • หมดเขต    20/12/2552
 • อ่าน   819
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294